جمعه 14 آذر 1399
 آموزش مجازی نگارش قراردادها به زبان انگلیسی
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 2 آذر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:جمعه 30 آبان 1399
تاریخ برگزاری:يکشنبه 2 آذر 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی