جمعه 14 آذر 1399
 آموزش مجازی آشنایی با مسائل حقوقی بین المللی در تجارت
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 21 آبان 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 20 آبان 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 21 آبان 1399
برگزار کننده:مرکز آموش و توسعه سرمایه انسانی