جمعه 14 آذر 1399
 اصول حاکم بر رسیدگی قضایی و صدور احکام ورشکستگی
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 8 آبان 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:پنجشنبه 8 آبان 1399
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 8 آبان 1399
برگزار کننده:کمیسون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان