جمعه 14 آذر 1399
 اصول حاکم بر چک و اصطلاحات جدید قانون چک
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 5 آبان 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 5 آبان 1399
تاریخ برگزاری:دوشنبه 5 آبان 1399
برگزار کننده:کمیسون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان