جمعه 14 آذر 1399
 دومین عصرانه کارآفرینی بانوان
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 7 آبان 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 6 آبان 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 7 آبان 1399
برگزار کننده:مرکز کارآفرینی و کسب و کار بانوان و خانواده