جمعه 14 آذر 1399
 آموزش مجازی سامانه ثبت سفارش
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 14 آبان 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 12 آبان 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 14 آبان 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی