جمعه 14 آذر 1399
 آموزش مجازی بودجه ریزی عملیاتی در تشکل ها
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 6 آبان 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 30 مهر 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 6 آبان 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی