سه شنبه 29 مهر 1399
 آموزش مجازی انواع روش های پرداخت پول
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 7 آبان 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 30 مهر 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 7 آبان 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی