سه شنبه 29 مهر 1399
 آموزش مجازی اصول و فنون مذاکره در تجارت
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 5 آبان 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 30 مهر 1399
تاریخ برگزاری:دوشنبه 5 آبان 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی