سه شنبه 29 مهر 1399
 تجاری سازی صنعت پوشاک (برای دریافت فایل کاتالوگ به قسمت ثبت نام مراجعه کنید)
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 8 آبان 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 7 آبان 1399
تاریخ برگزاری:شنبه 10 آبان 1399 تا دوشنبه 26 آبان 1399
برگزار کننده:واحد کمیسیون های اتاق بازرگانی