سه شنبه 29 مهر 1399
 گردشگری صنعتی8
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 22 مهر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 21 مهر 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 22 مهر 1399
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی