سه شنبه 29 مهر 1399
 آموزش مجازی بیمه های مورد نیاز در تجارت
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 23 مهر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 22 مهر 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 23 مهر 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی