سه شنبه 29 مهر 1399
 آموزش مجازی انواع مجوزهای صادراتی
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 20 مهر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 31 شهريور 1399
تاریخ برگزاری:يکشنبه 20 مهر 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی