سه شنبه 29 مهر 1399
 آموزش مجازی مدیریت تبلیغات
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 12 مهر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 31 شهريور 1399
تاریخ برگزاری:شنبه 12 مهر 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی