سه شنبه 29 مهر 1399
 رویداد فناور آفرین
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 1 مهر 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 31 شهريور 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 1 مهر 1399
برگزار کننده:مرکز جوانان کارآفرین و کسب و کارهای نوپا