شنبه 29 شهريور 1399
 وبینار آموزشی دیپلماسی تجاری با نگاهی به همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و پرتغال با تاکید بر ظرفیت های استان اصفهان
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 26 شهريور 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 25 شهريور 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 26 شهريور 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی