شنبه 29 شهريور 1399
 برنامه زمان بندی رویداد استارت آپ دمو
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 20 شهريور 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 19 شهريور 1399
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 20 شهريور 1399
برگزار کننده:مرکز جوانان کارآفرین و کسب و کارهای نوپا