شنبه 29 شهريور 1399
 گام هفتم، حمایت از نیروی کار و بهره وری در عصر کرونا
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 22 شهريور 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:جمعه 21 شهريور 1399
تاریخ برگزاری:شنبه 22 شهريور 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی