شنبه 29 شهريور 1399
 رویداد مجازی افتتاحیه کانون مشاورین اتاق بازرگانی اصفهان
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 22 شهريور 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:جمعه 21 شهريور 1399
تاریخ برگزاری:شنبه 22 شهريور 1399
برگزار کننده:واحد توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی