پنجشنبه 23 مرداد 1399
 کلاس های کارت بازرگانی
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 10 اسفند 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 15 مرداد 1399
تاریخ برگزاری:دوشنبه 11 اسفند 1399 تا دوشنبه 25 اسفند 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی