پنجشنبه 23 مرداد 1399
 وبینار تخصصی مقررات و الزامات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 29 تير 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 29 تير 1399
تاریخ برگزاری:يکشنبه 29 تير 1399
برگزار کننده:واحد مطالعات اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی اصفهان