پنجشنبه 23 مرداد 1399
 آموزش مجازی آشنایی با مسائل حقوقی قراردادهای تجاری-بین المللی
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 22 تير 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 21 تير 1399
تاریخ برگزاری:يکشنبه 22 تير 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی