پنجشنبه 23 مرداد 1399
 آموزش مجازی هوش مصنوعی در چالش های جهانی از منظر کسب و کار
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 6 مرداد 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 5 مرداد 1399
تاریخ برگزاری:دوشنبه 6 مرداد 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی