سه شنبه 17 تير 1399
 آموزش مجازی روش های جذب سرمایه و ارزش گذاری
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 10 تير 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 9 تير 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 10 تير 1399
برگزار کننده:اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران