سه شنبه 17 تير 1399
 آموزش مجازی استراتژی توسعه عضویت در تشکل ها و مدیریت کمپین
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 18 تير 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 17 تير 1399
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 19 تير 1399
برگزار کننده:مرکز آموش و توسعه سرمایه انسانی