پنجشنبه 30 دي 1400
 آموزش مجازی آشنایی با مسائل حقوقی قراردادهای تجاری، بین المللی
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 21 تير 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:جمعه 20 تير 1399
تاریخ برگزاری:يکشنبه 22 تير 1399
برگزار کننده:مرکز آموش و توسعه سرمایه انسانی