دوشنبه 16 تير 1399
 همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 10 تير 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 10 تير 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 10 تير 1399
برگزار کننده:کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی اصفهان