سه شنبه 17 تير 1399
 سه شنبه های کار آفرینی
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 18 تير 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 9 تير 1399
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 19 تير 1399 تا جمعه 11 مهر 1399
برگزار کننده:مرکز کارآفرینی و کسب و کار نوپا