چهارشنبه 14 خرداد 1399
 آموزش مجازی جهت گذار از بحران کرونا گام بردارید.گام دوم
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 18 خرداد 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 17 خرداد 1399
تاریخ برگزاری:دوشنبه 19 خرداد 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی