چهارشنبه 14 خرداد 1399
 آموزش مجازی جهت گذار از بحران کرونا گام بردارید.گام اول
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 12 خرداد 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 11 خرداد 1399
تاریخ برگزاری:دوشنبه 12 خرداد 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی