چهارشنبه 14 خرداد 1399
 دوره آموزش مجازی بازاریابی در زمان کرونا و پسا کرونا
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 6 خرداد 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 4 خرداد 1399
تاریخ برگزاری:سه شنبه 6 خرداد 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی