چهارشنبه 14 خرداد 1399
 نشست مجازی MEETUP
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 22 ارديبهشت 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 22 ارديبهشت 1399
تاریخ برگزاری:دوشنبه 22 ارديبهشت 1399
برگزار کننده:مرکز کارآفرینی و کسب و کار نوپا