چهارشنبه 14 خرداد 1399
 آشنایی با تجارت در کشور بلاروس
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 24 ارديبهشت 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 23 ارديبهشت 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 24 ارديبهشت 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی