چهارشنبه 14 خرداد 1399
 آشنائی با مفاهیم و اصول حمل و نقل بین المللی به صورت کاربردی2
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 17 ارديبهشت 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 16 ارديبهشت 1399
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 18 ارديبهشت 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی