چهارشنبه 14 خرداد 1399
 دوره توجیهی کارت بازرگانی
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 31 شهريور 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 9 ارديبهشت 1399
تاریخ برگزاری:دوشنبه 31 شهريور 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی