چهارشنبه 14 خرداد 1399
 دوره آموزش مجازی آشنایی با ساختارها و فرصتهای تجاری بازار روسیه
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 10 ارديبهشت 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 9 ارديبهشت 1399
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 10 ارديبهشت 1399
برگزار کننده:مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی