جمعه 15 فروردين 1399
 دومین دوره کوتاه مدت مهارتی 3 الی 6 ماهه مهارت های شغلی رییس دفتری 2
آخرین مهلت ثبت نام:دوشنبه 25 فروردين 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 25 اسفند 1398
تاریخ برگزاری:جمعه 26 ارديبهشت 1399
برگزار کننده:مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان