جمعه 15 فروردين 1399
 فراخوان رسانه گر اقتصادی
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 30 ارديبهشت 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 30 بهمن 1398
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 31 ارديبهشت 1399
برگزار کننده:پایگاه خبری اتاق بازرگانی اصفهان