جمعه 15 فروردين 1399
 ابزارهای گسترش و توسعه مدیریت در تشکل ها
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 26 بهمن 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 26 بهمن 1398
تاریخ برگزاری:يکشنبه 27 بهمن 1398
برگزار کننده:مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان