جمعه 15 فروردين 1399
 اهمیت و چگونگی تشکیل کمیته های تشکلی
آخرین مهلت ثبت نام:يکشنبه 27 بهمن 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله:يکشنبه 27 بهمن 1398
تاریخ برگزاری:دوشنبه 28 بهمن 1398
برگزار کننده:مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان