جمعه 15 فروردين 1399
 همایش چالش ها و نقش آمار در ارتقاء تصمیم سازی بخش خصوصی
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 15 بهمن 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 14 بهمن 1398
تاریخ برگزاری:چهارشنبه 16 بهمن 1398
برگزار کننده:اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی اصفهان