جمعه 15 فروردين 1399
 بازاریابی دیجیتال در برند سازی محصول
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 12 بهمن 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله:جمعه 11 بهمن 1398
تاریخ برگزاری:يکشنبه 13 بهمن 1398
برگزار کننده:مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان