يکشنبه 29 دي 1398
 چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 21 دي 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 21 دي 1398
تاریخ برگزاری:يکشنبه 22 دي 1398
برگزار کننده:تکمیل شد.