جمعه 14 آذر 1399
 همایش شفافیت، قانون، مبارزه با فساد
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 19 دي 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 18 دي 1398
تاریخ برگزاری:شنبه 21 دي 1398
برگزار کننده:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان