يکشنبه 29 دي 1398
 همایش روشها و ابزارهای تامین مالی شرکتها
آخرین مهلت ثبت نام:پنجشنبه 5 دي 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله:سه شنبه 3 دي 1398
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 5 دي 1398
برگزار کننده:اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان