يکشنبه 29 دي 1398
 فرصت های تجاری پیوستن ایران به پیمان اوراسیا
آخرین مهلت ثبت نام:چهارشنبه 11 دي 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله:چهارشنبه 11 دي 1398
تاریخ برگزاری:پنجشنبه 12 دي 1398
برگزار کننده:اتاق بازرگانی اصفهان