يکشنبه 29 دي 1398
 باشگاه مدیران و مشاوران
آخرین مهلت ثبت نام:سه شنبه 3 دي 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله:دوشنبه 2 دي 1398
تاریخ برگزاری:سه شنبه 3 دي 1398
برگزار کننده:مرکز توسعه کسب و کار