يکشنبه 29 دي 1398
 تامین مالی در تشکل ها
آخرین مهلت ثبت نام:شنبه 23 آذر 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله:شنبه 23 آذر 1398
تاریخ برگزاری:يکشنبه 24 آذر 1398
برگزار کننده:مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق