يکشنبه 2 ارديبهشت 1397
 نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري اصفهان و روسیه
نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري
اصفهان و روسیه


1اردیبهشت 1397، ساعت 11:30
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان

***لیست اعضاء حاضر در جلسه***
 
Business Forum to Explore Trade and Investment Opportunities
Isfahan and Russia
 21April 2017, 16:00