يکشنبه 2 ارديبهشت 1397
 نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري در اصفهان و آلمان
نشست بررسي فرصت‌هاي تجاري و سرمايه گذاري در اصفهان و آلمان
9 اسفند 1396
ساعت 12:00
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی اصفهان

 
"لیست اعضاء حاضر در جلسه"
 
Business Meeting to Explore Trade and Investment Opportunities in Isfahan and Germany
28 February 2017